För skolor

Cirkus Roman erbjuder skolor en unik inlärningsstrategi genom cirkus. Våra program är skräddarsydda för att passa elevernas behov och främja deras kreativa tänkande. Genom att använda cirkuskonster som ett pedagogiskt verktyg, hjälper vi eleverna att utveckla kommunikationsförmåga och självförtroende.

Utveckling av sociala och emotionella färdigheter

Cirkuskonster är inte bara fysiska aktiviteter; de stärker även elevernas sociala och emotionella färdigheter. Genom att arbeta i grupp och uppträda inför andra, utvecklar eleverna självförtroende, empati och samarbetsförmåga. Dessa färdigheter är viktiga inte bara i skolan utan i livet i allmänhet.

Interaktiv och engagerande lärande

Vi tror på kraften i praktiskt lärande. Våra workshops och föreställningar är utformade för att få eleverna att aktivt delta, vilket gör inlärningsprocessen både rolig och minnesvärd. Genom att engagera sig i cirkuskonsterna, får eleverna en unik möjlighet att lära genom att göra.

För skolor

Välkommen till Cirkus Romans utbildningsprogram för skolor, en plats där lärande möter kreativitet och lek. Vårt skräddarsydda program syftar till att integrera cirkuskonstens magi i skolans värld, vilket erbjuder en unik och interaktiv pedagogisk upplevelse för elever i alla åldersgrupper.

Anpassning till läroplanen

Vårt program är flexibelt och kan anpassas för att komplettera och förstärka befintliga läroplaner. Vi integrerar kärnämnen som matematik, vetenskap och språk i våra cirkusaktiviteter, vilket ger eleverna en ny vinkel att förstå och uppskatta dessa ämnen.

Professionell instruktör

Jag har bred erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i olika utbildningsmiljöer. Jag är inte bara en skicklig cirkusartist utan vet också hur man skapar en säker, stödjande och inkluderande inlärningsmiljö.

Temadagar och event

Vi erbjuder specialanpassade temadagar och event som kompletterar skolans egna evenemang och teman. Oavsett om det är en vetenskapsvecka, kulturdag eller ett sportevenemang, kan vi anpassa våra aktiviteter för att passa in i och berika eventet.

Långsiktiga partnerskap

Vi värdesätter möjligheten att bygga långsiktiga relationer med skolor. Genom regelbundna besök och kontinuerliga program, kan vi erbjuda ett djupare och mer meningsfullt engagemang med elever och lärare.

Mångsidighet och inkludering

Våra program är utformade för att vara tillgängliga och inkluderande för alla elever, oavsett fysiska eller kognitiva förmågor. Vi tror att alla barn förtjänar chansen att uppleva glädjen och spänningen i cirkus.

Kontakta Cirkus Roman

Med Cirkus Roman får skolor en unik möjlighet att berika sina elevers utbildning genom en kreativ och stimulerande upplevelse. Vi ser fram emot att samarbeta med er skola och bidra till att skapa oförglömliga lärandeupplevelser för era elever.